A A A

Firemní tiskoviny

Co patří mezi firemní tiskoviny ?

V první řadě je to vizitka, ta je nejdůležitějším prvkem vaší vizuální identity, je první věc, kterou lidé od Vás dostanou při setkání.
Vizika jim toto setkání připomene. Vizitka by měla zaujmout, la přitom obsahovat pokud možno pouze ty nejdůležitější informace.

Další důležitou firemní tiskovinou je hlavičkový papír, má stejný podobný účel jako vizitke, jenže na dálku. Dopis dnes nemusí být nutně tištěn na papíře, lze ho zpracovat jako formulář s obrázkovým podkladem pro textzový editor, který lze následně rozesílat e-mailem. K hlavičkovým papírům bych přiřadil i objednávku, nabídku a fakturu, které stejně jako hlavičkový papír již dnes nemusí nutně být v tištěné podobě.

Letáky, katalogy, brožury a pod. jsou také firemní tiskoviny, a v daném období by měly navazovat alesp oň použitím logotypu s předchozími materiály.

 
TOPlist